[ Søg ]  [ Adv. søgning ]
 
 
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

Tilmelding til CFU's kurser

Find kursus på én af følgende måder:

  • Søgefeltet øverst til højre i den grå bjælke
    Søg på hele eller dele af kursusnummeret eller kursustitlen

  • Menuen til venstre
    Kurser i København findes under 'Grundskolen'
    Kurser på Bornholm findes under 'CFU Bornholm'


Kurser 2013-14

Tilmeldingsfrist
Fristen var den 15. marts 2013. Det er stadigt muligt at tilmelde sig kurser og efter påske tager CFU stilling til hvilke kurser der gennemføres. Aflyste kurser fjernes fra hjemmesiden medio april. Vi sender besked om aflysninger senest den 19. april 2013, og bekræftelser sender vi ud senest den 16. maj 2013. Alle meddelelser vedr. aflysninger og bekræftelser sendes ud pr. e-mail, så sørg for at opgive korrekt mail-adresse og giv os besked ved ændringer.

Hvis et kursus er overtegnet, opretter vi et ekstra kursus, når der er mulighed for det.

Digitalt kursuskatalog
Se det digitale kursuskatalog. Du kan ikke tilmelde dig via kataloget – det er kun til gennemsyn. Tilmelding foregår som beskrevet ovenfor.

 

Kurser 2012-13

Tilmeldingsfrist
Det er muligt at tilmelde sig alle kurser med ledige pladser, selvom tilmeldingsfristen er overskredet. Hvis et kursus er overtegnet, fremgår det af det enkelte kursus.

Digitalt kursuskatalog
Se det digitale kursuskatalog. Du kan ikke tilmelde dig via kataloget – det er kun til gennemsyn. Tilmelding foregår som beskrevet ovenfor.

 

UCC's Videreuddannelse

UCC's Videreuddannelse tilbyder også kurser til lærere og pædagoger i skolen. Du finder disse kurser på www.mereviden.ucc.dk.

fiogf49gjkf05
Kurser:

           
CFU Bornholm
Samarbejde og vejledning
Dansk
Sprog
Matematik
Naturfag
Kulturfag
Praktisk musiske fag
It redskabskurser
Andre kurser
Trivsel
Generelle lærer- og pædagogkompetencer
Klasseledelse
Inklusion
 
Grundskolen
Dansk
Undervisning af flersprogede elever
Matematik
Fremmedsprog
    Engelsk
    Fransk
    Tysk
Naturfag
Innovation
It
Historie
Samfundsfag
Kulturfag
Praktisk musiske fag
    Billedkunst
    Madkundskab
    Håndarbejde
    Idræt
    Musik
    Håndværk og design
    Drama
Samarbejdsformer
Inklusion
Klasseledelse
Konferencer
Trivsel
 
Gymnasiet
Gymnasiet


fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

Spørgsmål vedr. kurser:

CFU København
Titangade 11
2200 København N
4189 9113
kursus-cfu@ucc.dk

CFU Bornholm
Snorrebakken 66
3700 Rønne
4189 9140
cfub@ucc.dk