[ Søg ]  [ Adv. søgning ]
 
 

Kursusnr.209070
KursusnavnBegynderundervisning i engelsk, fransk og tysk med fokus på flersprogethed - AFLYST
Beskrivelse

OBS! Tilmeldingsfristen er ændret til 6. august.

Målgruppe
Engelsk-, fransk- og tysklærere i begynderundervisningen

Undervisere
Annette Søndergaard Gregersen, lektor, ph.d., Jette von Holst, lektor, cand.mag. og  Hanne Thomsen, lektor, cand.pæd.

Såvel internationalt som nationalt lærer børn fremmedsprog i en stadig tidligere alder for at kunne begå sig i en globaliseret verden. Børns hverdag er i dag præget af individuelle og samfundsmæssige sprog- og kulturmøder, som skoler ifølge forskning ikke i tilstrækkelig grad tager højde for.

Kursets formål er at kursisterne udvikler færdigheder til at kunne planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle begynderundervisning i engelsk, tysk eller fransk, der kobler ny begynderdidaktik og flersprogethedsdidaktik, herunder dansk som andetsprog som dimension i fremmedsprogsundervisningen.

Kurset veksler mellem oplæg, drøftelser og hands-on aktiviteter.

Kurset introducerer til undervisningsforløb og -materialer, der er udviklet i et samarbejde mellem fremmedsprogslærere, undervisere fra Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole og afprøvet i mange klasser over hele landet. Materialet er tilgængeligt på
www.tidligeresprogstart.ku.dk

CFU209070

 
Kursusdatoer
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
Antal dage0
Pris pr. deltagerKr. 875,-
Sidste tilmelding06-08-2020
 
Kontakt venligst:
Vores kursussekretariat om spørgsmål vedr. tilmelding på:
E-mail: kursus-cfu@kp.dk
Tlf.: 4189 9113

For yderligere spørgsmål vedr. kursusindhold:
Christina Hellensberg
E-mail: chel@ucc.dk
Tlf.: 41897408