[ Søg ]  [ Adv. søgning ]
 
 

Kursusnr.209414
KursusnavnHovedværkslæsning og mundtligt arbejde
Beskrivelse

Indledning
Overblik, fordybelse og formidling - i arbejdet med fiktive værker, andre tekster og mundtlighed i dansk.
Hvad skal vi vælge at læse med eleverne, og hvordan kan vi nuancere arbejdet med de større fiktive værker, så eleverne motiveres og engageres? - Og hvordan kan de fiktive værker spille en (større) rolle ved de mundtlige prøver?

Målgruppe
Dansklærere i 6.-10. klasse.

Mål
At deltagerne møder nye ideer til større fiktive værker i danskundervisningen, og at de afprøver forskellige tilgange til arbejdet med og perspektiveringen til og fra værkerne.

Indhold
Hovedværkslæsning og mundtligt arbejde.

På kurset får du ideer til arbejdet med de større fiktive værker og desuden et opdateret overblik over den mundtlige prøves krav, udfordringer og muligheder.

Indhold
-  Valg af og fordybelse i de større fiktive værker - både romaner og andre æstetiske værker - konkrete eksempler.
-  De fiktive værker - og den mundtlige prøve.
-  Opgivelser, fordybelsesområder og de tre tekstkategorier, litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster og brugstekster.
-  Opdatering på forløbet og indholdet i den mundtlige prøve - prøveform B.
-  Eksempler på undervisningsaktiviteter, hvor prøvens elementer indgår, fx valg, begrundelse, fordybelse, perspektivering og oplæsning.
-  Lærerrollen ved den mundtlige prøve.

Arrangør
Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Maiken Adelsten.

 
Kursusdatoer
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
23-09-2020 Læremiddelforfatter og danskfaglig konsulent i Gre Birgitte Therkildsen
209414
Antal dage1
Pris pr. deltagerKr. 1195,-
Prisen er inkl.Forplejning
Sidste tilmelding02-07-2020
 
Kontakt venligst:
Vores kursussekretariat om spørgsmål vedr. tilmelding på:
E-mail: cfub@ucc.dk
Tlf.: 4189 9140

For yderligere spørgsmål vedr. kursusindhold:
Maiken Adelsten
E-mail: maid@ucc.dk
Tlf.: 41897533