[ Søg ]  [ Adv. søgning ]
 
 

Kursusnr.119403
KursusnavnUndervisning i sprogforståelse i læsning - allerede i indskolingen
Beskrivelse

Gratis under abonnement

Indledning
Elevers sprogforståelse har afgørende betydning for deres læseforståelse.
På kurset ser vi på, hvordan man kan arbejde systematisk med sprogforståelse allerede i indskolingen og derved understøtte den senere læseforståelse.

Målgruppe
Lærere, der underviser i dansk i indskolingen.

Mål
Du får viden og ideer til, hvordan du kan undervise i ordkendskab, inferenser og tekststruktur allerede i indskolingen.
Du får opøvet dine færdigheder i at stille inferenskrævende spørgsmål.

Indhold
På kurset præsenteres udvalgte metoder, der er afprøvet i international forskning, og der gives eksempler på konkrete (danske) opgaver og aktiviteter, bl.a. fra materialet En på Sproget, hvori der arbejdes med ordkendskab og inferenser (tankeslutninger), samt med udvalgte tekststrukturer, der kendetegner fagtekster.
Der lægges vægt på, at deltagerne på kurset træner deres færdighed i at identificere de steder i tekster, hvor der er behov for, at eleverne drager inferenser.

Kursusformen vil veksle mellem oplæg og deltageraktiviteter. 

Arrangør
Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Maiken Adelsten.

 
Kursusdatoer
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
19-01-2021 Ph.d. Hanne Trebbien Daugaard
119403
Antal dage1
Pris pr. deltagerKr. 995,-
Prisen er inkl.Forplejning
Sidste tilmelding02-07-2020
 
Kontakt venligst:
Vores kursussekretariat om spørgsmål vedr. tilmelding på:
E-mail: cfub@ucc.dk
Tlf.: 4189 9140

For yderligere spørgsmål vedr. kursusindhold:
Maiken Adelsten
E-mail: maid@ucc.dk
Tlf.: 41897533