[ Søg ]  [ Adv. søgning ]
 
 

Kursusnr.209064
KursusnavnEn kropslig tilgang til sprog og matematisk opmærksomhed
Beskrivelse

Målgruppe
Lærere og pædagoger i indskolingen og fritidsordninger

Undervisere
Balder Brøndsted, lege- og bevægelseskons., og Kirsten Søs Spahn, CFU

Ved at inddrage krop, leg og bevægelse i det pædagogiske og didaktiske arbejde med indskolingsbørn kan vi skabe trygge og lystbetonede læringsmiljøer, som tager børns kropslighed alvorligt, tilgodeser mange forskellige læringsstile og gør fællesskab og samarbejde til en integreret del af læring.

På dette kursus vil du få inspiration til, hvordan bevægelseslege kan bruges som redskab til at styrke elevernes sprog og matematiske opmærksomhed i indskolingen. Gennem valg og justering af lege, kan man tilpasse aktiviteterne, så de passer til læringsmål, elevernes niveau og motivation i den konkrete situation. Du får også indblik i vigtigheden af lærerens betydning som nærværende karavanefører og dialogpartner for eleverne.

Kurset er meget praksisorienteret, og vi skal være fysisk aktive en del af tiden. Husk derfor praktisk tøj, som du kan røre dig i. Refleksion og erfaringsudveksling løber som en rød tråd igennem hele kurset.

Dagen byder på:
Konkrete idéer til sprogstimulerende og matematiske bevægelseslege og sanseaktiviteter for indskolingsbørn – eksempelvis fangelege, stafetter, strategilege, yoga og massage. Alle aktiviteter og værktøjer samles i et elektronisk legekatalog, som er lige til at gå hjem og bruge.

Mål
Du får:
• viden om sammenhænge mellem krop, leg og læring, deriblandt sansemotorikkens betydning for barnets læringsparathed.
• inspiration til at koble teori og værktøjer fra sprog og matematisk opmærksomhed med teori og værktøjer fra krop, leg og bevægelse.

Husk praktisk tøj, som du kan røre dig i.

På Københavns Professionshøjskole afholder CFU sine kurser med god afstand i undervisningslokalerne, håndsprit og ansigtsmaske såfremt det er relevant. Rengøringen er intensiveret så der rengøres kontaktpunkter to gange dagligt. Al forplejning leveres i undervisningslokalerne, så køen i kantinen undgås.

Covid-19 har indflydelse på alles privat- og arbejdsliv, men mange aktiviteter kan heldigvis gennemføres – når blot vi har fokus på myndighedernes retningslinjer. Såfremt anbefalingerne fra myndighederne ændres og får betydning for Center for Undervisningsmidlers tilbud, vil vi give direkte besked til alle involverede.


 

CFU 209064

 
Kursusdatoer
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
05-11-2020Kl. 09:00-16:00 
CC (faglokale) 
Humletorvet 3 
1799 København V 

Kl. 09:00-16:00 
CC (faglokale) 
Humletorvet 3 
1799 København V 

Lege- og bevægelseskonsulent, Cand.scient i idræt Balder Brøndsted 
209064
Antal dage1
Pris pr. deltagerKr. 1500,-
Sidste tilmelding08-10-2020
 
Kontakt venligst:
Vores kursussekretariat om spørgsmål vedr. tilmelding på:
E-mail: kursus-cfu@kp.dk
Tlf.: 4189 9113

For yderligere spørgsmål vedr. kursusindhold:
Kirsten Søs Spahn
E-mail: ksp@kp.dk
Tlf.: 4189 7438