[ Søg ]  [ Adv. søgning ]
 
 

Kursusnr.209063
KursusnavnKrop, leg og sansemotorisk udvikling
Beskrivelse

Målgruppe
Lærere og pædagoger i indskolingen og fritidsordninger

Undervisere
Claire Haigh Ludvigsen, ergoterapeut, og Balder Brøndsted, lege- og bevægelseskonsulent og cand.scient.idræt


Børn, som har det godt i kroppen, er mere læringsparate, trives bedre og har nemmere ved at indgå i sociale relationer. På dette kursus får du viden om sansemotorikkens betydning for børns trivsel, læring og udvikling og bliver klædt på til at anvende den i din daglige praksis gennem leg og bevægelse. Teorien vil blive eksemplificeret gennem en lang række praktiske lege- og bevægelsesaktiviteter, der passer til målgruppen.

Dagen byder på:
• En masse konkrete lege- og bevægelsesaktiviteter, som styrker børns sansemotoriske udvikling på mange forskellige måder – eksempelvis fangelege, kommandolege, energizers, kamplege, yoga, massage og afspænding.
• Generel indføring i at bruge krop, leg og bevægelse som pædagogisk redskab og det at stå i rollen som karavanefører for lege- og bevægelsesaktiviteter.
Erfaringsdeling og refleksion løber som en rød tråd gennem hele kurset, og alle aktiviteter og værktøjer samles i et elektronisk legekatalog, lige til at gå hjem og bruge. Husk tøj, som du kan bevæge dig i.

Mål
Du får:
• viden om grundmotorik og sansers betydning for den motoriske udvikling for 6-9-årsbarnet.
• viden om sansemotorikkens betydning for barnets trivsel, læring og udvikling – både fysisk, psykisk, kognitivt og socialt.
• didaktiske værktøjer til at anvende din nye viden i daglig praksis.

På Københavns Professionshøjskole afholder CFU sine kurser med god afstand i undervisningslokalerne, håndsprit og ansigtsmaske såfremt det er relevant. Rengøringen er intensiveret så der rengøres kontaktpunkter to gange dagligt. Al forplejning leveres i undervisningslokalerne, så køen i kantinen undgås.

Covid-19 har indflydelse på alles privat- og arbejdsliv, men mange aktiviteter kan heldigvis gennemføres – når blot vi har fokus på myndighedernes retningslinjer. Såfremt anbefalingerne fra myndighederne ændres og får betydning for Center for Undervisningsmidlers tilbud, vil vi give direkte besked til alle involverede.


 

CFU 209063

 
Kursusdatoer
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
Antal dage0
Pris pr. deltagerKr. 1900,-
Sidste tilmelding24-09-2020
 
Kontakt venligst:
Vores kursussekretariat om spørgsmål vedr. tilmelding på:
E-mail: kursus-cfu@kp.dk
Tlf.: 4189 9113

For yderligere spørgsmål vedr. kursusindhold:
Kirsten Søs Spahn
E-mail: ksp@kp.dk
Tlf.: 4189 7438