[ Søg ]  [ Adv. søgning ]
 
 

Kursusnr.119018
KursusnavnLæse- og skriveteknologi i undervisningen
Beskrivelse

Målgruppe
Lærere, læsevejledere, ordblindelærere og it-vejledere

Undervisere
Helle Bonderup, lektor ved VIA UC, og Allan Madsen, konsulent

I næsten alle klasser findes elever, som er udfordrede, når de skal læse eller skrive, hvilket forhindrer dem i at deltage på lige fod i klassens faglige fællesskab. Undersøgelser viser desuden, at ordblinde elever klarer sig dårligere end forventet i skolens fag og ved afgangsprøverne. Heldigvis findes der efterhånden forskellige læse- og skriveteknologier, som kan understøtte elevernes læsning og skrivning. Men det er tidskrævende for lærere at sætte sig ind i de muligheder, som programmer og apps tilbyder, fx tale til tekst, skrivning af opgaver med skriveskabeloner, indscanning af tekster til oplæsning og anvendelse af programmerne i prøvesituationer.

Kursets indhold
• Konkret arbejde med mulige apps og programmer. Der arbejdes fx med tale-til-tekst, ordforslagsprogrammer og skriveskabeloner.
• Hvordan kan læse- og skriveteknologi understøtte elevernes læring og deltagelse?
• Viden om udfordringer med læsning og skrivning i forhold til fagenes indhold.
• Idéer til udvikling af din praksis med inddragelse af læse- og skriveteknologi.
• Idéer, som kan styrke ordblinde elevers deltagelse i alle fag.

Mål
Du får kendskab til den nyeste læse- og skriveteknologi og indsigt i didaktiske overvejelser ved inddragelse af apps, tale-til-tekst og ordforslagsprogrammer i undervisningen.

På Københavns Professionshøjskole afholder CFU sine kurser med god afstand i undervisningslokalerne, håndsprit og ansigtsmaske såfremt det er relevant. Rengøringen er intensiveret så der rengøres kontaktpunkter to gange dagligt. Al forplejning leveres i undervisningslokalerne, så køen i kantinen undgås.

Covid-19 har indflydelse på alles privat- og arbejdsliv, men mange aktiviteter kan heldigvis gennemføres – når blot vi har fokus på myndighedernes retningslinjer. Såfremt anbefalingerne fra myndighederne ændres og får betydning for Center for Undervisningsmidlers tilbud, vil vi give direkte besked til alle involverede.


CFU119018

 
Kursusdatoer
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
18-01-2021Kl. 9:00-15:00 
CC - K2.05 (34 pers.) 
Humletorvet 3 
1799 København V 

Lektor Helle Bonderup
Konsulent Allan Madsen
119018
Antal dage1
Pris pr. deltagerKr. 1450,-
Sidste tilmelding21-12-2020
 
Kontakt venligst:
Vores kursussekretariat om spørgsmål vedr. tilmelding på:
E-mail: kursus-cfu@kp.dk
Tlf.: 4189 9113

For yderligere spørgsmål vedr. kursusindhold:
Thomas Ais Christensen
E-mail: tach@kp.dk
Tlf.: 41897428