[ Søg ]  [ Adv. søgning ]
 
 

Kursusnr.119018
KursusnavnLæse- og skriveteknologi i undervisningen
Beskrivelse

Målgruppe
Lærere, læsevejledere, ordblindelærere og it-vejledere

Undervisere
Helle Bonderup, lektor ved VIA UC, og Allan Madsen, konsulent

I næsten alle klasser findes elever, som er udfordrede, når de skal læse eller skrive, hvilket forhindrer dem i at deltage på lige fod i klassens faglige fællesskab. Undersøgelser viser desuden, at ordblinde elever klarer sig dårligere end forventet i skolens fag og ved afgangsprøverne. Heldigvis findes der efterhånden forskellige læse- og skriveteknologier, som kan understøtte elevernes læsning og skrivning. Men det er tidskrævende for lærere at sætte sig ind i de muligheder, som programmer og apps tilbyder, fx tale til tekst, skrivning af opgaver med skriveskabeloner, indscanning af tekster til oplæsning og anvendelse af programmerne i prøvesituationer.

Kursets indhold
• Konkret arbejde med mulige apps og programmer. Der arbejdes fx med tale-til-tekst, ordforslagsprogrammer og skriveskabeloner.
• Hvordan kan læse- og skriveteknologi understøtte elevernes læring og deltagelse?
• Viden om udfordringer med læsning og skrivning i forhold til fagenes indhold.
• Idéer til udvikling af din praksis med inddragelse af læse- og skriveteknologi.
• Idéer, som kan styrke ordblinde elevers deltagelse i alle fag.

Mål
Du får kendskab til den nyeste læse- og skriveteknologi og indsigt i didaktiske overvejelser ved inddragelse af apps, tale-til-tekst og ordforslagsprogrammer i undervisningen.

CFU119018

 
Kursusdatoer
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
18-01-2021Kl. 9:00-15:00 
CC - K2.05 (34 pers.) 
Humletorvet 3 
1799 København V 

Lektor Helle Bonderup
Konsulent Allan Madsen
119018
Antal dage1
Pris pr. deltagerKr. 1450,-
Sidste tilmelding21-12-2020
 
Kontakt venligst:
Vores kursussekretariat om spørgsmål vedr. tilmelding på:
E-mail: kursus-cfu@kp.dk
Tlf.: 4189 9113

For yderligere spørgsmål vedr. kursusindhold:
Thomas Ais Christensen
E-mail: tach@kp.dk
Tlf.: 41897428