[ Søg ]  [ Adv. søgning ]
 
 

Kursusnr.209050
KursusnavnAFLYST - Fra facit til ræsonnement - hvordan?
Beskrivelse

Målgruppe
Matematiklærere i 5.-10. klasse

Underviser
Bettina Nilausen, Lærer og matematikvejleder på Nørre Fælled skole i København og
Kirsten Søs Spahn, pædagogisk konsulent hos CFU, KP

Mange elever, især tosprogede, oplever udfordringer i matematik, når de skal formulere sig – såvel skriftligt som mundtligt. Faget matematik opfattes traditionelt som et fag, der i overvejende grad kan håndteres ved hjælp af symboler, men efterhånden stilles der højere krav til formuleringsevnen, når eleverne skal formidle deres matematiske viden.

Hvordan kan du som lærer stilladsere din undervisning i matematik, så elevernes sprog udvikler sig fra ’Vinkel V er 60 grader’ over ’Mine udregninger viser mig, at vinkel V er 140 grader’ til ’Mine beregninger viser, at både vinkel V og U er 140 grader, da rombens vinkelsum er …’?

Kurset vil fokusere på både praksis og teori om mikro- og makrostilladsering i matematikundervisningen. Du vil blive præsenteret for, hvordan elever kan udfordres på sproglige mål i en faglig kontekst ved hjælp af:

• forskellige kommunikationsøvelser
• skriftlige udfordringer på flere niveauer
• aktiviteter, der er afprøvet i undervisningen

Mål
• Du får redskaber til at stilladsere din undervisning ift. at udvikle eleverne mundtlige og skriftlige formuleringsevne.
• Du får afprøvet og evalueret dine forløb.

 

CFU 209050

 
Kursusdatoer
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
Antal dage0
Pris pr. deltagerKr. 2150,-
Sidste tilmelding10-08-2020
 
Kontakt venligst:
Vores kursussekretariat om spørgsmål vedr. tilmelding på:
E-mail: kursus-cfu@kp.dk
Tlf.: 4189 9113

For yderligere spørgsmål vedr. kursusindhold:
Kirsten Søs Spahn
E-mail: ksp@kp.dk
Tlf.: 4189 7438