[ Søg ]  [ Adv. søgning ]
 
 

Kursusnr.209044
Kursusnavn Becoming a competent writer
Beskrivelse

Målgruppe
Engelsklærere i udskolingen

Underviser
Dea Jespersen, sproglærer og master i fremmedsprogspædagogik

Når vores elever skriver på engelsk, er det på computer med hjælpemidler, som er under konstant udvikling. De skal mestre klassiske og nyere teksttyper. 

På kurset får du ideer til at arbejde meningsfuldt med skriftlighed i engelskundervisningen og forståelse for dine elevers skriveprocesser på et fremmedsprog, hvor den digitale dimension indgår. Vi ser på, hvordan undervisningen kan give eleverne mod på at skrive tekster, hvor hensigt, modtager og situation danner en ramme for genre, struktur og sprog.  

Arbejdet med den skriftlige dimension foregår fortrinsvist i klassen, fx gennem brug af modeltekster og fællesskrivning. Vi indkredser således, hvordan forløbet fra mål og kriterier over proces til peer- og lærerfeedback kan foldes ud og styrke fagligheden. I den sammenhæng undersøger og udfordrer vi, hvordan du kan lægge op til, at eleverne bruger hjælpemidler herunder Google Translate.

Kurset veksler mellem oplæg, refleksioner og hands-on øvelser, som kan overføres direkte til sprogundervisningen.

Mål
Du får:
- kendskab til teori inden for digital skriftlighed i engelsk 
- konkrete ideer til, hvordan du kan støtte dine elevers skriveprocesser, hvor feedback indgår 
- indsigt i betydningen af brugen af hjælpemidler og de måder, hvorpå de indgår

CFU209044

 
Kursusdatoer
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
08-10-2020Kl. 9:00-15:00 
CC - K2.06 (30 pers.) 
Humletorvet 3 
1799 København V 

Sproglærer, fagkonsulent i fremmedsprog Dea Jespersen
209044
Antal dage1
Pris pr. deltagerKr. 1000,-
Sidste tilmelding10-09-2020
 
Kontakt venligst:
Vores kursussekretariat om spørgsmål vedr. tilmelding på:
E-mail: kursus-cfu@kp.dk
Tlf.: 4189 9113

For yderligere spørgsmål vedr. kursusindhold:
Helle Rodenberg
E-mail: her@kp.dk
Tlf.: 4189 7381