[ Søg ]  [ Adv. søgning ]
 
 

Kursusnr.209005
KursusnavnSproglig succes med chunks
Beskrivelse

Målgruppe
Tysk- og fransklærere

Undervisere
Jette von Holst-Pedersen, lektor ved KP, og Danièle Eychenne, pædagogisk konsulent på CFU

Klæd dine elever på til at kunne kommunikere allerede fra deres første møde med tysk eller fransk. Ved at anvende chunks som det bærende element i den kommunikative fremmedsprogsundervisning og lade eleverne imitere og gentage eksisterende sprog kommer de meget hurtigt i gang med at producere sprog. Et stort ordforråd og kendskab til chunks giver nemlig aktive sprogbrugere.

Chunks er et centralt begreb i de nye faghæfter for fremmedsprog. På dette kursus indkredser og udfolder vi begrebet chunks som et stillads for sproglig udvikling af et fremmedsprog. Vi har især fokus på den mundtlige kommunikationsfærdighed. Vi indleder med en fælles teoretisk del, der definerer chuncks og placerer dem i en sprogtilegnelseskontekst. Ligeledes arbejder vi med at identificere chunks i fx skrevne tekster.

Derefter følger en workshop-del for henholdsvis tysk- og fransklærere. Her arbejder vi med at formulere opgaver til egen undervisning, der anvender chunks som det bærende element. Vi tager udgangspunkt i relevante klassetrin og aktuelt undervisningsmateriale.

Mål
Du får kendskab til og indsigt i, hvordan chunks kan spille en afgørende og konstruktiv rolle i elevernes sprogtilegnelsesproces - og give dem tryghed i sproget og dermed udvikle deres kommunikative kompetence på fremmedsproget.

På Københavns Professionshøjskole afholder CFU sine kurser med god afstand i undervisningslokalerne, håndsprit og ansigtsmaske såfremt det er relevant. Rengøringen er intensiveret så der rengøres kontaktpunkter to gange dagligt. Al forplejning leveres i undervisningslokalerne, så køen i kantinen undgås.

Covid-19 har indflydelse på alles privat- og arbejdsliv, men mange aktiviteter kan heldigvis gennemføres – når blot vi har fokus på myndighedernes retningslinjer. Såfremt anbefalingerne fra myndighederne ændres og får betydning for Center for Undervisningsmidlers tilbud, vil vi give direkte besked til alle involverede.

CFU209005

 
Kursusdatoer
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
06-10-2020Kl. 9:00-15:00 
CC - K2.05 (34 pers.) 
Humletorvet 3 
1799 København V 

Kl. 9:00-15:00 
CC - K2.06 (30 pers.) 
Humletorvet 3 
1799 København V 

Pædagogisk konsulent på CFU, fransklærer Danièle Eychenne
Lektor, cand. mag., master i fremmedsprogspædagogi Jette von Holst-Pedersen
209005
Antal dage1
Pris pr. deltagerKr. 1250,-
Sidste tilmelding08-09-2020
 
Kontakt venligst:
Vores kursussekretariat om spørgsmål vedr. tilmelding på:
E-mail: kursus-cfu@kp.dk
Tlf.: 4189 9113

For yderligere spørgsmål vedr. kursusindhold:
Christina Hellensberg
E-mail: chel@kp.dk
Tlf.: 41897408