[ Søg ]  [ Adv. søgning ]
 
 

Kursusnr.109400
KursusnavnPraktikmøde mellem kommende praktiklærere, vejledere og lærerstuderende
Beskrivelse

Indledning
Deltag i netværk med andre praktiklærere i skolen og vær med til at kvalificere og inspirere samarbejdet mellem lærerstuderende, praktikskoler og Læreruddannelsen Bornholm.

Målgruppe
Kommende praktiklærere, vejledere og lærerstuderende.

Mål
At kvalificere praktikopholdet til gavn for alle parter.

Indhold
På mødet vil der være oplæg om den kommende 2. og 3. praktik med fokus på praktikkens kompetencemål i arbejdet med didaktik, klasseledelse og relationsarbejde.

Der introduceres endvidere til de studerendes arbejde med aktionslæring og de deraf afledte didaktiske samtaler, som er et fælles metodisk udgangspunkt i alle praktikker på læreruddannelsen.

Efter oplægget forventningsafstemmer de studerende sammen med deres praktiklærer og/eller praktikvejleder deres samarbejde om undervisning og andre læreropgaver i praktikforløbet med udgangspunkt i skolernes uddannelsesplan og den studerendes praktikplan.  

Arrangør
Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Kirsten Lenz.

 
Kursusdatoer
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
15-01-2020 Lektor og praktikkoordinator på læreruddannelsen Anja Frimand
109400
Antal dage1
Pris pr. deltagerKr. 0,-
Prisen er inkl.Forplejning
Sidste tilmelding04-07-2019
 
Kontakt venligst:
Vores kursussekretariat om spørgsmål vedr. tilmelding på:
E-mail: cfub@ucc.dk
Tlf.: 4189 9140

For yderligere spørgsmål vedr. kursusindhold:
Kirsten Lenz
E-mail: klz@kp.dk