[ Søg ]  [ Adv. søgning ]
 
 

Kursusnr.199047
KursusnavnPLC-netværksmøde for læringsvejledere AFLYST
BeskrivelseNetværksmødet har til formål at være ramme for inspiration og videndeling. Formen på mødet vil være korte oplæg fra forskellige aktører, der kommer med input til det givne tema. Deltagerne i netværksmødet får lejlighed til at drøfte perspektiverne i oplæggene og både bidrage med refleksioner samt få nye vinkler på temaet.


Der er sendt følgende tekst ud til alle deltagere i netværket:

 

Kære PLC-netværksdeltagere

Vi har desværre oplevet at måtte aflyse de sidste par netværksmøder pga. for få tilmeldte. Derfor har vi nu besluttet at inddrage jer i en justering af form, indhold og frekvens. I den forbindelse har vi brug for jeres tilbagemeldinger og ideer i forhold til, hvad kommende møder kunne handle om. Vi har selv lokaliseret, at der i hvert fald skal afsættes mere tid til at netværke, og mindre tid til oplæg.

For at fokusere jeres ideer og forslag vil vi minde om at netværkets fokus er på skoleudvikling med PLC som omdrejningspunkt.  Vi ser det pædagogiske læringscenter  som skolens strategiske udviklingsenhed, og det er samtidig en læringsressource, hvor PLC-teamet har en central vejledningsfunktion i tæt samarbejde med skolens øvrige vejledere og det pædagogiske personale. PLC beskæftiger sig med udvikling af læringsmiljøer og fungerer som et læringslaboratorium, hvor det pædagogiske personale og elever kan eksperimentere med teknologier og læringsressourcer.

Med ovenstående in mente modtager vi rigtigt gerne jeres forslag til relevante, aktuelle og interessante forslag til netværksmøderne d. 30/4-2018 og d. 12/11-2019.

 

Med venlig hilsen netværksteamet

 

Deltagere skal sende deres svar til: plc-cfu@kp.dk

 


 
Kursusdatoer
DatoTid og StedInstruktørKursusnr.
Antal dage0
Pris pr. deltagerKr. 0,-
Sidste tilmelding23-04-2019
 
Kontakt venligst:
Vores kursussekretariat om spørgsmål vedr. tilmelding på:
E-mail: kursus-cfu@kp.dk
Tlf.: 4189 9113

For yderligere spørgsmål vedr. kursusindhold:
Majbrit Helt
E-mail: mhe@ucc.dk
Tlf.: 4189 7410